PARADOXOSEse baleiro tan cheo de nada,
trae de volta memorias de noites esquecidas.
Recordamos que estar ausente,
un amor como o meu ... nunca tan estraño.
Seguro como á noite evocar a experiencia,
sensacións renacer historia morta.
Espertar aparente calma de tempestade,
evocación rápida de caducidade lenta.
Esqueceches imperfecto polo excelente motivación.
Nota final debe reiniciarse.
Tras finxir ser novo presente.
Realidade manchada inmaculado aparecendo hoxe.

Pode non ser ... aínda haber ...
sentindo o sentido ... negar o innegable.


Quino ©
Derechos Reservados

Safe Creative #1305285174491


Traducción al Castellano

PARADOJAS

Este vacío tan lleno de nada,
trae recuerdos de noches olvidadas.
Se hace presente tu ser ausente,
un amor tan mío... nunca tan ajeno.
Claro evocar de tan velada vivencia,
renacer de sensaciones de historia muerta.
Despertar tempestuoso de calma aparente,
rauda evocación de expiración lenta.
Olvido imperfecto por motivación excelente.
Final que debiera marcar recomienzo.
Pasado pretendiendo volver a ser presente.
Realidad manchada aparentando hoy inmaculado.

Ser no siendo... estar no estando...
sintiendo lo sentido... negando lo innegable.

Quino ©
Derechos Reservados